VIDEO: MẸO HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ

https://www.youtube.com/watch?v=4PS9bAirc50&feature=youtu.be Hi vọng là các bạn thích tiểu phẩm vừa rồi. Giờ cho Hannah hỏi 1 câu nha “Bạn đã có bao giờ gặp phải tình trạng tương tự anh Bách, tức là đã học rất nhiều từ vựng, trong bụng nguyên 1 tủ luôn, nhìn mặt chữ hoặc nghe ai nói từ đó là …

Continue reading VIDEO: MẸO HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ