ENGLISH VIDEO: IMPROVE YOUR READING & VOCABULARY BY GRADED READERS

https://www.youtube.com/watch?v=D0MbqqUtSXI&t=1s Hi everyone it’s Hannah again. As promised before, today I’m gonna share some useful tips which will help you improve your vocabulary and reading. Do you know the title of the story that I just read? Let me give you a hint: it’s about an imaginary hideous monster whom many people disguise as on …

Continue reading ENGLISH VIDEO: IMPROVE YOUR READING & VOCABULARY BY GRADED READERS

VIDEO: MẸO LUYỆN PHÁT ÂM (KỸ THUẬT SHADOWING)

https://www.youtube.com/watch?v=Qpjcezh-kWs&t=1s Hi các bạn, lại là Hannah đây. How’re you doing? 🙂 Như đã hứa ở video trước, hôm nay Hannah sẽ chia sẻ 1 kỹ thuật khác để luyện phát âm – Shadowing (bắt chước). Nhân tiện là nếu bạn nào chưa xem video đầu tiên thì có thể check đường link bên dưới …

Continue reading VIDEO: MẸO LUYỆN PHÁT ÂM (KỸ THUẬT SHADOWING)

VIDEO: MẸO HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ

https://www.youtube.com/watch?v=4PS9bAirc50&feature=youtu.be Hi vọng là các bạn thích tiểu phẩm vừa rồi. Giờ cho Hannah hỏi 1 câu nha “Bạn đã có bao giờ gặp phải tình trạng tương tự anh Bách, tức là đã học rất nhiều từ vựng, trong bụng nguyên 1 tủ luôn, nhìn mặt chữ hoặc nghe ai nói từ đó là …

Continue reading VIDEO: MẸO HỌC TỪ VỰNG HIỆU QUẢ