“” – Học viên: Trần Thị Thùy Mỵ

“The Ego Is Your Enemy” – Lê Ngọc Mai Uyên

“What I’ve learned from the pandemic” – Tiêu Thị Mỹ Thanh

“My hometown” – Nguyễn Đăng Khôi