Learn & Teach English

I. VIETNAMESE CONTENT (ENGLISH CONTENT BELOW)

 1. Bằng Cấp & Chuyên Môn Giảng Dạy của Hannah
 2. So Sánh Giữa TESOL Và CELTA & Kinh Nghiệm Học TESOL 
 3. Cảm Nhận Học Viên 
 4. Thế Nào Là Phát Âm Tiếng Anh “Chuẩn”?
 5. Video: Mẹo Học Từ Vựng Hiệu Quả (học Tiếng Anh một cách chủ động)
 6. Video: Mẹo Luyện Phát Âm Hiệu Quả (Kỹ Thuật Shadowing)
 7. English Video: Tăng Cường Khả Năng Đọc Bằng Graded Readers (Học Tiếng Anh Bằng Niềm Yêu Thích)
 8. Kinh nghiệm dạy Tiếng Anh tại TPHCM 
 9. Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp với Hannah
 10. Mình đã luyện phát âm Tiếng Anh như thế nào?
 11. Trân trọng những thành tựu nho nhỏ
 12. Những câu hỏi thường gặp cho Khóa Tiếng Anh Giao Tiếp tại Hannah’s Journey English

II. ENGLISH CONTENT

1. How to improve your reading & vocabulary using Graded Readers