ENGLISH TEACHING PROFILE

1. BẰNG CẤP

 • Chứng Chỉ Giảng Dạy Tiếng Anh TESOL tại AIT (Australian International Tesol)
 • Chứng chỉ nghiên cứu chuyên ngành TESOL “Advanced Speaking Skill” & “Ielts Test Prep” tại AIT
 • Chứng chỉ Tesol Methodology của trường UMBC (University of Maryland, Baltimore County)
 • Ielts Speaking & Listening 8.0
 • Hiện mình đang là giáo viên Tiếng Anh tại TPHCM chuyên dạy về Phát âm & Giao tiếp cho người lớn
 • Các bạn có thể xem video này để hiểu hơn về phong cách của mình:

2. GIẢI THƯỞNG

 • Giải nhất cuộc thi giảng dạy “CLASS MASTER” được tổ chức bởi AIT – Australian International Tesol (Tháng 10/2020)
 • “Teacher of the Month” tại trung tâm anh ngữ YOLA (Tháng 10/2020)

3. NHỮNG HỘI THẢO & TẬP HUẤN ĐÃ THAM DỰ

 • Hội thảo “Assessing online: Adapting our assessment practices” (Đánh giá và hỗ trợ học viên hiệu quả trên nền tảng trực tuyến) tại VUS (Tháng 07/2021)
 • Hội thảo “Differentiated Instruction in the English Classroom: How can you do it?” được tổ chức bởi VUS (Tháng 07/2021)
 • Hội thảo “Engaging Activities Using CPTs Online” được tổ chức bởi VUS (Tháng 07/2021)  
 • Hội thảo “How can I engage my learners effectively and encourage communication” được tổ chức bởi Macmillan (Tháng 10/2020)
 • Hội thảo “Teaching Phonics” được tổ chức bởi Macmillan (Tháng 9/2020)
 • Webinar “Fostering Teenager Autonomy With Internet-Based Contents And Techniques” được tổ chức bởi VUS (Tháng 4/2020)
 • Webinar “It’s A Bit Impersonal Isn’t It? – A Bluffer’s Guide To Debunking Online Teaching Myths” được tổ chức bởi VUS (Tháng 4/2020)
 • Webinar “Boosting Students’ Engagement Through The Screen” được tổ chức bởi VUS (Tháng 4/2020)
 • Webinar “Resilience – Teaching In Tough Times” của Cambridge (Tháng 4/2020)
 • Workshop “Teaching Kindy EFL” được tổ chức bởi Star Teacher Training (Tháng 3/2020)
 • Workshop “Active Learning” được tổ chức bởi RMIT (Tháng 9/2019)
 • Hội thảo National Geographic Learning Day (Tháng 4/2019)
 • Workshop “Inspire, Motivate, Stimulate” được tổ chức bởi RMIT (Tháng 4/2019)
 • Workshop “Master of the Classroom” được tổ chức bởi AIT (Tháng 3/2019)
 • Workshop “Empowering Teachers to meet the 21st Century Education Challenges” được tổ chức bởi ERC (Tháng 3/2019)

4. HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ LỚP CỦA HANNAH? (click vào link)

3 thoughts on “ENGLISH TEACHING PROFILE

 1. Pingback: KHÓA HỌC: TIẾNG ANH GIAO TIẾP VỚI HANNAH – Hannah's Journey

 2. Pingback: KHÓA HỌC “MASTER YOUR PRONUNCIATION” – Hannah's Journey

 3. Pingback: KINH NGHIỆM LUYỆN PHÁT ÂM TIẾNG ANH – Hannah's Journey

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s