Về cô Hannah

KINH NGHIỆM

 • Founder & Giáo viên Tiếng Anh tại Hannah’s Journey English, chuyên dạy Phát Âm, Tiếng Anh Giao Tiếp & Tiếng Anh cho công ty
 • Creator của khóa học luyện Phát Âm & Ngữ Điệu www.phatamonline.com
 • Cựu giáo viên Tiếng Anh tại trung tâm anh ngữ Yola
 • Cựu giáo viên Tiếng Anh tại trung tâm anh ngữ Everest Education
 • Cựu giáo viên Tiếng Anh tại trung tâm anh ngữ Vicky English

BẰNG CẤP

 • Ielts Speaking 8.0 & Listening 8.5
 • Đang theo học thạc sỹ giảng dạy TESOL tại Edge Hill University tại Anh Quốc với học bổng Ambassador
 • Chứng Chỉ Giảng Dạy Tiếng Anh TESOL tại AIT (Australian International Tesol)
 • Chứng chỉ nghiên cứu chuyên ngành TESOL “Advanced Speaking Skill” & “Ielts Test Prep” tại AIT
 • Chứng chỉ Tesol Methodology của trường UMBC (University of Maryland, Baltimore County)

GIẢI THƯỞNG & HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

 • Giải nhất cuộc thi giảng dạy “CLASS MASTER” được tổ chức bởi AIT – Australian International Tesol (Tháng 10/2020)
 • “Teacher of the Month” – Giáo viên của tháng tại trung tâm anh ngữ YOLA (Tháng 10/2020)
 • Giám khảo khách mời cho cuộc thi CLass Master tại AIT vào tháng 3/2022 
 • Host của nhiều English clubs & workshops online & offline về nhiều chủ đề khác nhau như Tet Holiday, New Year’s Resolutions, English Intonation…  
 • Tác giả truyện ngắn Tiếng Anh “The Dreamwalker”, một truyện ngắn trong tuyển tập “Short Story Anthology” & là thành viên của nhóm Saigon Writers Club  

NHỮNG HỘI THẢO & TẬP HUẤN ĐÃ THAM DỰ

 • Workshop “Creative Writing” được tổ chức bởi đại sứ quán Mỹ (Tháng 5/2022) 
 • Hội thảo “Assessing online: Adapting our assessment practices” (Đánh giá và hỗ trợ học viên hiệu quả trên nền tảng trực tuyến) tại VUS (Tháng 07/2021)
 • Hội thảo “Differentiated Instruction in the English Classroom: How can you do it?” được tổ chức bởi VUS (Tháng 07/2021)
 • Hội thảo “Engaging Activities Using CPTs Online” được tổ chức bởi VUS (Tháng 07/2021)
 • Hội thảo “How can I engage my learners effectively and encourage communication” được tổ chức bởi Macmillan (Tháng 10/2020)
 • Hội thảo “Teaching Phonics” được tổ chức bởi Macmillan (Tháng 9/2020)
 • Webinar “Fostering Teenager Autonomy With Internet-Based Contents And Techniques” được tổ chức bởi VUS (Tháng 4/2020)
 • Webinar “It’s A Bit Impersonal Isn’t It? – A Bluffer’s Guide To Debunking Online Teaching Myths” được tổ chức bởi VUS (Tháng 4/2020)
 • Webinar “Boosting Students’ Engagement Through The Screen” được tổ chức bởi VUS (Tháng 4/2020)
 • Webinar “Resilience – Teaching In Tough Times” của Cambridge (Tháng 4/2020)
 • Workshop “Teaching Kindy EFL” được tổ chức bởi Star Teacher Training (Tháng 3/2020)
 • Workshop “Active Learning” được tổ chức bởi RMIT (Tháng 9/2019)
 • Hội thảo National Geographic Learning Day (Tháng 4/2019)
 • Workshop “Inspire, Motivate, Stimulate” được tổ chức bởi RMIT (Tháng 4/2019)
 • Workshop “Master of the Classroom” được tổ chức bởi AIT (Tháng 3/2019)
 • Workshop “Empowering Teachers to meet the 21st Century Education Challenges” được tổ chức bởi ERC (Tháng 3/2019)