ENGLISH TEACHING PROFILE

1. BẰNG CẤP Chứng Chỉ Giảng Dạy Tiếng Anh TESOL tại AIT (Australian International Tesol)Chứng chỉ nghiên cứu chuyên ngành TESOL “Advanced Speaking Skill” & “Ielts Test Prep” tại AIT Chứng chỉ Tesol Methodology của trường UMBC (University of Maryland, Baltimore County)Ielts Speaking & Listening 8.0Hiện mình đang là giáo viên Tiếng Anh tại TPHCM …

Continue reading ENGLISH TEACHING PROFILE